Bekämpande av rasism och fördomar mot samer i skolan är obefintlig enligt ny rapport

FN har en särskild konvention om barn med urfolksstadgande. Utgångspunkten för FN:s Barnkonvention om utbildning är respekt och förståelse för urfolk. Det centrala är att bekämpa fördomar och rasism i skolundervisning. Därför är det viktigt att barn i storsamhället får tillräcklig information om samerna. Ges det ingen information och kunskap så flödar fördomar.

Ett nytt forskningsprojekt i Norge visar på att information i skolorna om samerna är obefintlig. Därmed menar forskaren Hadi Lili vid Norskt Center för Mänskliga Rättigheter att Norge bryter mot FN:s Barn konvention.

Förhållanden i Sverige torde inte skilja sig ut från Norge.

Läs mer om forskningsprojektet i forskning.no

0 kommentarer: