Staten diskriminerar traditionell samisk idrott

Svenska Samernas Idrottsförbund (SSIF) har lämnat in en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Det samiska idrottsförbundet menar att samisk idrott och samiska idrottare diskrimineras. I dag beviljas inga medel eller resurser till traditionell samisk idrott.

Källa: Pressmeddelande från Svenska Samernas Idrottsförbund (SSIF)

0 kommentarer: