Sverigedemokraterna menar att samerna är invandrare i Sverige

De som diskriminerar samerna menar ofta att svenskarna var först i Sverige och samerna invandrat långt senare.

Den senaste tiden har pågått en stor debatt i Östersundsposten (ÖP) om samernas ursprung och hur länge de funnits i Jämtland.

Frågan har även kommit att bli en valfråga där Sverigedemokraternas representant i Härjedalen och Jämtland lagt sig i debatten.

Lars Hermansson, som representerar Sverigedemokraterna i Sveg och Kall har i Östersundsposten (ÖP) den 1 juli 2010 uttalat ”DNA-forskningen har visat att människorna före och efter istiden befolkade det nuvarande Europa och utgör de historiska européerna. De lämnade spår som eldplatser, fångstgropar och hällmålningar efter sig. De i Norden blev vikingar en period. Lapparna har ett annat DNA och kom senare norrifrån in i Sverige.”

DNA-forskningen visar dock på det motsatta vad Hermansson påstår. Enligt DNA-forskningen är samernas historia i Sameland flera tusen år äldre än vikingatiden. Läs mer om samerna och DNA-forskningen på Verddeviessus hemsida www.verddeviessu.org

Lars Hermanssons uttalande kan du läsa här!

0 kommentarer: