(O)lika rasismer

(O)mänskligt är en utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Utställningen berättar om hur skelett och skallar genom bl.a. norrländska koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Stockholm och södra Sverige för analys. Utställning berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att ”skydda” de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett ”vi-och-dom” -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och utsortering av ”avvikande” människor. Utställningen slutar med frågan ”Har vi lärt oss av historien?”.

(O)mänskligt är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.


Plats: Etnografiska museet, Stockholm

Utställningen avslutas under hösten 2010.

Läs mer

0 kommentarer: