Ärkebiskopen tar ställning mot diskriminering av samerna och Sveriges samepolitik

Svenska kyrkans högsta organ ”Kyrkomötet” öppnades i går av Sveriges ärkebiskop och pågår denna vecka. Bland de närvarande fanns kungaparet, riksdagens talman Per Westerberg och kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.


Ärkebiskop Anders Wejryd är Svenska kyrkans främsta företrädare. I inledningsanförandet till Kyrkomötet i går riktade ärkebiskopen mycket stark kritik mot de politiska makthavarna i Sverige och Sveriges behandling av samerna.

Ärkebiskop Anders Wejryd sa också Vi ska behandla samer i Sverige åtminstone utifrån internationella förpliktelser, den fråga som uppenbarligen ingen svensk regering vågat ta i hittills”, samt ” Vi får räkna med fortsatt internationell, väl befogad kritik mot Sverige både vad gäller återsändande av asylsökande till vissa länder - och vad gäller Sveriges behandling av den samiska befolkningen.”


Läs mer.


Källa: Tidningen Dagen

0 kommentarer: