Första rättegången i Sverige om diskriminering av samer inledd

Denna vecka inleds den första rättegången om diskriminering av samer i Sverige. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämt en svensk kommun för diskriminering av samer. Rättegången påbörjas denna vecka vid Östersunds Tingsrätt och följs av ett stort antal internationella jurister och Internationella Juristkommissionen

0 kommentarer: