Samernas ursprung vållar stor debatt i Jämtland

Under sommaren och fortsättningsvis har pågått en stor debatt i Jämtlands största tidning Östersundsposten (ÖP) om samernas ursprung.

Det började med att Carl Festin i ÖP den 25 juni 2010 anklagade Jämtlands läns museum ”Jamtli” för att ljuga om samerna i sin utställningsverksamhet. Enligt Carl Festin var vikingarna först i Jämtland och samerna kom långt senare.

Sedan tog debatten fart men många insändare ett otaligt antal kommentarer.

Carl Festin gick ännu längre och påstod att samerna aldrig varit en del av vikingarnas historia.

Carl Festin har dock fått problem med de isländska vikingaskrifterna som omnämner samerna på ett flertal olika ställen. Festin har även i debatten fått problem att förklara de norska kungasagorna nedtecknade på 1200-talet som säger att samer var med på vikingafärder. Enligt samma källor trolovar sig den vikingatida norske kungen Harald Hårfagre med en samisk kvinna vid namn Snöfrid och får fyra barn med henne.

Läs mer

0 kommentarer: