Sametingets Ordförande – Jag är Queere


Sametingets ordförande är Stefan Mikaelsson och leder de svenska Sametingens möten samt representerar det samiska folket i olika sammanhang. Sametingsledamöter i de olika nordiska länderna har sedan länge sett Mikaelsson med målade naglar.

Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson har nu till Sameradion i Norge och Sverige, samt Ođđasat talat ut om sin sexuella läggning. Sametingets ordförande har förklarat at han gillar kvinnliga grejer som strumpbyxor och måla naglarna. Genom att använda kvinnliga attribut, säger han till Sameradion, att han får en bättre självkänsla och glad. Genom att använda nagellack och strumpbyxor, säger han också till sameradion, att han blir starkare i sin roll som Sametingets ordförande. Till sameradion berättar han också att ”hans vilja att använda kvinnliga kännetecken kan komma att utvecklas till mer än nagellack och nylonbyxor”. Mikaelsson definierar sig inte som transvestit utan som Queere.

Genom att gå ut offentligt med sin sexuella läggning vill Sametingets ordförande ”utmana den traditionella samiska mansrollen”. Till Sameradion i Norge säger Mikaelsson ”Han vil være en rollemodell for de samiske mennene.Vad är Queere?
Queere kommer från engelskan och betydde ursprungligen konstig, avvikande, pervers. Det var också ett engelskt slanguttryck för homosexuell.

Numera finns det ingen enhetlig definition för Queere vilket gör att ordet har många betydelser. Allmänt vedertaget är att queere har ett kritiskt perspektiv på traditionella sexuella normer knutna till kön.

Wikipedia har följande definition på Queere:
“Queer is an umbrella term for sexual minorities that are not heterosexual, heteronormative, or gender-binary. In the context of Western identity politics the term also acts as a label setting queer-identifying people apart from discourse ,ideologies,and lifestyles that typify mainstream LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transsexual) communities as beingoppressive or assimilationist.
This term is controversial because it was reappropriated only two decades ago from its use as an anti-gay epithet. Furthermore, some LGBT people disapprove of using queer as a catch-all because they consider it offensive, derisive orself-deprecating given its continuous use as a form of hate speech. Other LGBT people may avoid queer because they associate it with political radicalism, or simply because they perceive it as the faddish slang of a "younger generation."


Information om queere community
Läs mer queere aktivitet på Club Queere
Läs mer på SR Sameradion
Källa: SR Sameradion, NRK Sámiradio

0 kommentarer: