Mer än var tredje same utsatt för diskriminering


SAMINOR-2 är en forskning om hälsa och levnadsvillkor bland samer och icke-samiska folk i samiska områden. SAMINOR-2 är en uppföljning av SAMINOR-1 som bedrevs 2003-2004. Forskningen bedrivs vid Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš vid Tromsö universitet, Norge. Centret för Samisk Hälsoforskning etablerades 2001.

Centret för Samisk Hälsoforskning har fått fram en stor mängd forskningsresultat om diskriminering i norr. Centret konstaterar att medan 3,5 % av majoritetsbefolkningen känner sig utsatt för diskriminering är talet för den samiska befolkningen hela 35 %. Det är mer än var tredje same.

Mer om SAMINOR-2 kan du läsa här.
Mer om Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) kan du läsa här.

0 kommentarer: