Samer upplever högre stressnivå på grund av diskriminering


Centret för Samisk Hälsoforskning eller Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš har i pågående diskrimineringsforskning fått fram nya forskningsresultat om diskriminering i norr.
Forskningsresultaten visar att samiska män rapporterar högre nivå av stress än män från majoritetsbefolkningen.

Enligt Centret för Samisk Hälsoforskning är konsekvenserna av diskriminering många hälsomässiga utslag som högre psykisk stressnivå i form av depressioner och ångestsymtom. Vidare visar forskningsresultaten att etnisk diskriminering associeras med sämre självvärderande hälsonivå.

Läs mer här

Källa: Norges Forskningsråd och Centret för Samisk Hälsoforskning (SSHS) Sámi dearvvašvuoadutkama guovddáš

0 kommentarer: