Verddeviessu blir expert till DO


Regeringen har gett DO i uppdrag att genomföra en förstudie avseende kartläggning av känsliga personuppgifter för individer som bl.a. tillhör nationell minoritet. DO önskar Verddeviessu att ingå i referensgruppen för förstudien.

0 kommentarer: