Samiska HBT-frågor i Sametinget skapar het debatt

 Samiska HBT-frågor i Sametinget skapar het debatt
Sametinget har vid senaste plenumsmötet beslutat att inrätta mötesplatser för HBT-samer och skapa information om samiska HBT-frågor. Efter att SR Sameradion publicerat beslutet på sin hemsida skapade det omfattande debatt bland samer.

Här är några kommentarer från debatten:
”Vilket värdelöst initiativ…Det låter lite "Sovjetaktigt…Att sametinget blivit en lekstuga är uppenbart - är detta samevärldens viktigaste fråga…Om det skall fortsätta så här, så ta in sexet, men släpp ut renen därifrån..Något nytt ämne för kommande Sameting att jobba för, kannibalismen…Under Sara L ordförandetid fick hon ju frikostigt åka långt utanför Sapmis gränser för lära sig. olika sex kombinationer

Eller som signaturen ”Samemamma” uttryckte det ”Elaka kommentarer av rädda människor.

Läs mer på SR Sameradions hemsida

0 kommentarer: