RFLS:s Ordförande – stöder Sametingets ordförandes öppenhet


Förbundsordförande i RFSL, Riksförbundet för homo-sexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Ulrika Westerlund stöder Sametingets ordförandes ställningstagande att öppet gå ut om sin sexuella läggning som queer.

Läs mer på Sameradions hemsida

Källa: SR Sameradion
Foto: Peter Knutson

0 kommentarer: