Forskning visar att även samer i storstan diskrimineras


Forskaren Ketil Lenert Hansen är forskare vid Tromsö universitet i Norge. I en doktorsavhandling visar han att en stor andel samer upplever diskriminering på grund av sin bakgrund. 4 av 10 samisktalande män och 1 av 3 samisktalande kvinnor har upplevt sig bli diskriminerade. Vidare så är det samer som bor utanför det samiska språkområdet som rapporterar den högsta nivå av diskriminering.

Det skall tilläggas att undersökningen gjordes före det samiska språkområdet utvidgades.

Forskningsrapporten i sin helhet kan du läsa här
Mer om Ketil Lenert Hansen kan du läsa här

Referens
·         Hansen, Ketil Lenert; Sorlie, T. Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49 (1). ISSN 1363-4615.s 26 - 50.s doi: 10.1177/1363461511433944.
·         Hansen, Ketil Lenert; Sørlie, Tore. Ethnic discrimination and psychological distress: A study of Sami and non-Sami populations in Norway. Transcultural Psychiatry 2012; Volum 49 (1). ISSN 1363-4615.s 26 - 50.s doi: 10.1177/1363461511433944.
·         Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Lund, Eiliv. Ethnicity, self-reported health, discrimination and socio-economic status: a study of Sami and non-Sami Norwegian populations. International Journal of Circumpolar Health 2010; Volum 69 (2). ISSN 1239-9736.s 111 - 128.
·         Hansen, Ketil Lenert. Indigenous health and wellbeing. Circumpolar Health Supplements 2010; Volum 7. ISSN 1797-2361.
·         Hansen, Ketil Lenert; Melhus, Marita; Høgmo, Asle magnus; Lund, Eiliv. Ethnic discrimination and bullying in the Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2008; Volum 67. ISSN 1239-9736.s 97 - 113.
·         Lund, Eiliv; Melhus, Marita; Hansen, Ketil Lenert; Nystad, tove anita; Broderstad, Ann Ragnhild; Selmer, R; Lund-Larsen, PG. Population based study of health and living conditions in areas with both Sami and Norwegian populations - The SAMINOR study. International Journal of Circumpolar Health 2007; Volum 66. ISSN 1239-9736.

0 kommentarer: