Mötesplats för HTB-Samer vållade debatt och protester


Sametingsledamoten Josefina Lundgren Skerk lämnade den 24 februari 2011 in en motion  till Sametinget (Sametingsmotion 399) om HTB-Samers rättigheter. Hon ville att Sametinget skulle besluta om:

1.    Att Sametingspolitiker och personal vid tinget ska informeras om HTB-Samer,
2.    Att Sametinget har information om HTB-Samer och deras rättigheter, samt
3.    Att Sametinget verkar för en mötesplats för unga HTB-Samer.

Motionen antogs vid Sametingets plenum i Tärnaby den 30:e maj 2012 efter en omfattande debatt. Sametingsledamöterna Lars Jon Allas och Karin Vannar var några av de Sametingsledamöter som reserverade sig mot beslutet.  Sametingsledamoten Lars Jon Allas menade i debatten att en mötesplats för HTB-Samer är diskriminerande mot övriga samer.

Foto: Hans-Olof Utsi

0 kommentarer: