Förstörda vägskyltar på samiska polisanmäls inte?Under de senaste åren har ett flertal vägskyltar på samiska förstörts, övertejpats eller obehörigen tagits ned. Detta är inget unikt för Sverige utan har även förekommit under det senaste året även i Norge och Finland.
Ansvarig för vägskyltar i Sverige är Trafikverket. (Vägverket lades ned i mars 2010 och verksamheten togs över av Trafikverket). Trafikverket gör dock ingen polisanmälan när vägskyltar på samiska förstörs. Det är upp till varje enskild, som exempelvis Verddeviessu, att göra polisanmälningar av förstörda samiska vägskyltar. Detta  trots att vägskyltarna ägs av Trafikverket.
 Verddeviessu har nu tillskrivit region nord vid Trafikverket med begäran att förstörda vägskyltar på samiska automatiskt skall polisanmälas. 

0 kommentarer: