Förbud mot åldersdiskriminering införs!

Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi alldeles för ofta slarvar bort äldres kompetens. Det är därför glädjande att regeringen nu har fattat beslut om ett ökat skydd mot åldersdiskriminering. En fråga som Verddeviessu länge har drivit sedan åldersdiskriminering uppmärksammades av en fd. Sameföreningsordförande, som också gjorde en DO-anmälan.
Debatten om åldersdiskriminering har under senare år fått allt större uppmärksamhet allt eftersom befolkningen blir äldre. Mot den bakgrunden är det viktigt att regeringen stärker diskrimineringsskyddet och på så sätt jämna ut orättvisor och ändra attityder kring ålder.

Regeringen föreslår att förbud mot åldersdiskriminering ska införas på de områden i samhället där det i dag saknas ett sådant skydd i diskrimineringslagen. Hittills har förbudet mot åldersdiskriminering endast gällt arbetslivs- och utbildningsområdet. Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.
Här nedan följer några exempel på upplevd diskriminering på grund av ålder:
-          En 75-årig man nekas ha bensinkort, trots att han varit kund i många år. Banken hänvisar till att de inte tillhandahåller kreditkort till kunder som är över 75 år.
-          80-årig kvinna skulle teckna mobilabonnemang i telebutiken. När hon visade sin legitimation nekades hon att teckna abonnemang med hänvisning till att hon var för gammal.
-          En 76-årig man nekas att komma in på krogen med hänvisning till sin ålder.
Förbudet ska dock gälla med vissa undantag.  Exempelvis kommer det fortfarande att vara tillåtet att ha nedre åldersgränser på barer och restauranger som serverar alkohol samt fortsatta åldersgränser för försäljning av tobak och spel.   Försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet att ha pensionärs- och ungdomsrabatter eller liknande.

Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013.

0 kommentarer: