Kommunpolitiker utesluts för samerasism?


"Lappar tycker jag inte om, de utnyttjar bara bidragssystemet. Och förresten, finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om."

Så uttalade sig S-politikern och Kommunpolitikern Margareta Vikman i Kalix kommun vid en utbildningsdag för kommunfullmäktigeledamöter 2011.

Och hon fick applåder.

Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har 2011 polisanmält Vikman för ”Hets mot folkgrupp”. Förundersökning pågår fortfarande, samt från och med 8:e mars 2012 förhörs politiker i Kalix kommun om Kommunpolitiker Vikmans uttalande.

Verddeviessu går nu ett steg vidare och begär hos det Socialdemokratiska Arbetarpartiet att kommunpolitikern Margareta Vikman utesluts ur partiet. Verddeviessu menar att ”det är viktigt att företrädare för folket har en hög moral. Kommunpolitikern Margareta Vikmans syn på samer kan knappast överensstämma med något partis samepolitiska syn. Varje parti måste själva tillse att rasism och intolerans inte förekommer bland sina partipolitiska företrädare.”

0 kommentarer: