Åklagare öppnar Facebook för rasism i liten skala?


En person i Lycksele som kallar sig ”Lapphatare” har på sin facebooksida ett stort antal gånger uttryckt rasistiska ord och nedvärderande ord om samerna. Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har polisanmält personen för hatbrott. Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökning med hänvisning till att Facebook inte når en vidare krets. Verddeviessu har nu begärt att åklagaren omprövar sitt beslut

 Personen som Verddeviessu polisanmält kallar sig ”Lapphatare” på sin Facebooksida och bl.a. uttryckt ”Utrota Lappen och få en wonderful world”, ”Har lagt ut en klase bananer och en flaska renat vid vägen. Tänkte ta två ohyra vid samma åtel = negrer och Lappjävlar”, ”Ska försöka härda ut kylan men Lappjävlarna klarar jag inte av. Bunta ihop och slå ihjäl hela skiten…”, ”Lappjävlar kåtar upp sig på två saker, sprit och bidrag, Nu har jag lagt ut en hela Explorer och en avi med barnbidrag…funkar det inte så skaffar jag licens och då smäller det lite överallt”, ”Lappar och annat Rysshelvete skall utrotas” och så vidare.

 Åklagaren har lagt ner förundersökning med hänvisning att Facebook inte når en större krets. Verddeviessu menar att personens hemsida inte är spärrad och kan nås av alla som har internet. Det innebär att personens facebooksida är öppen för en var och når miljoner internetanvändare och därför begärt omprövning av beslutet. Beslut om att lägga ner förundersökning är fattat av Kammaråklagare Anna Vallin ÄrendeNr: 2500-K24564-11

För hatbrott fordras att ett rasistiskt uttalande når en ”vidare” krets. Vad som är en vidare krets definieras inte i lagtexten.

0 kommentarer: