Om våld mot äldre män och kvinnor


Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män är ett dolt och försummat problem. De flesta äldre som utsatts för våld tiger och lider.

Vid Sveriges Riksdag anordnas därför ett seminarium om våld mot äldre män och kvinnor. Britt-Inger Saveman, professor och en av Sveriges ledande experter om våld mot äldre, inleder diskussionen. Åsa Witkowski, verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid, och Angela Beausang, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), deltar i paneldebatt.

Seminariet får ses som bakgrund till att regeringen nu föreslår ett utökat skydd mot diskriminering mot äldre.

Mer information finns på www.riksdagen.se Obligatorisk anmälan görs till sofia.konberg@riksdagen.se

0 kommentarer: