Tvångsförflyttning av samer skall ersättas


Tvångsförflyttningarna orsakar än i dag motsättningar mellan samer i Sameland. De samiska ungdomsorganisationerna i Ryssland, Norge, Finland och Sverige, som samlats till ett gemensamt möte 2012, antog därför en deklaration med krav på regeringarna i Sverige och Ryssland att ekonomiskt kompensera alla samer som påverkats av tvångsförflyttningarna. 

0 kommentarer: