Verddeviessu polisanmäler förstörd samisk vägskylt


Vägskylten på samiska ”Máláge” vid infarten till Malå har övertejpats under maj 2012.


Händelsen har den 17:e maj 2012 av Verddeviessu polisanmälts som hatbrott (Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till förutfattade meningar mot en identifierbar grupp och därför strider mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde) och Hets mot folkgrupp.

Även Malå Sameförening överväger att polisanmäla händelsen.


Läs mer om saken i tidningen Norran.Källa: Norran www.norran.se

0 kommentarer: