Kyrkan har öppnat nätverk för utsatta samer

Utsatthet, utanförskap, diskriminering och rasism är några orsaker att många samer vill ha någon att tala med. Svenska kyrkan har därför öppnat ett Samiskt Kristnätverk för kristna samer. Samiska krisnätverket är bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på samiska så finns den möjligheten.

Du kan läsa mer om samiskt kristnätverket här!

Källa: Svenska Kyrkans Samiska Råd

0 kommentarer: