Rasism och diskriminering är vardag för sameungdomar

Ny forskning visar att 45 % av unga samer harblivit utsatta för rasistiska och diskriminerande kommentarer. Bland de unga samer som kommer från renskötselnäringen är siffran 70 %. Det är resultatet av psykologen Lotta Ommas forskning. Studien rör samiska ungdomar mellan 18 och 28 år i Norrland. Ett av de mera chockande beskeden är att många unga samer anser sig blivit illa behandlade av sina lärare pga sitt ursprung.

Källa: Tidningen Nuorat 2010

0 kommentarer: