Politisk policy hindrar samisktalande äldreomsorg

Inom Kiruna kommun har det länge funnits önskemål om en samisk avdelning inom äldreomsorgen. En avdelning där äldre samer kan kommunicera på sitt eget språk. I praktiken är det inget hinder. Det finns flera inom Kiruna kommuns äldreomsorg som talar samiska och brist på äldre samer finns det inte. Men, enligt socialchefen i Kiruna kommun, Elisabeth Hansson, går det inte att genomföra enligt kommunens intraprenadpolicy. Policyn är politiskt antagen och säger att det ska vara personal från en och samma verksamhet där all personal vill ha en samisk avdelning.

Du kan läsa mer om saken här!

Källa: SR Sameradion

0 kommentarer: