Farlig argumentation om rasism mot samer

I norska radion NRK påstår en norsk forskare att rasism mot samebarn görs enbart av andra samebarn. Professor Asle Høgmo vid Tromsö universitet uttalar ”Det er ikke rene norske barn som mobber samiske barn. Jeg tror mobbinga springer ut fra en tenkemåte blant de fornorskede sjøsamene i dette området. Det er en skam å fremstå som samisk ved kysten, sier Høgmo

Ja, Visst tror Professor Asle Høgmo en hel del. Är det inte bättre att få fram fakta. I annat fall finns ju risk att trossatser blir fakta?

Ja, Visst finns det samer som skyler sin identitet genom att mobba andra samer. Men, att dra alla över en kam och säga att det är bara samer som mobbar andra samer är både okunnigt och ovetenskapligt. Det borde åtminstone en forskare veta. Dessutom är det ett sätt att göra ett samhällsproblem till ett internt samiskt problem.

Läs mer om saken härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif!

0 kommentarer: