Samiska byggnader drabbas av rasism

Arjeplogs sameförening har efter en tynande tillvaro på kort tid blivit en av landets mest aktiva sameföreningar. Med en ny styrelse och ny verksamhet har föreningens aktiviteter bara gått rakt upp.

Det finns många exempel på sameföreningens nya verksamheter. En gammal samisk helg ”Mikaelihelgen” i Arjeplog har nu återuppstått. Samiska cafékvällar genomförts. Sameföreningen fortsätter att bygga upp verksamheten med månadsträffar, hemsida, informations- eller medlemsblad och mycket mer.


Ett av sameföreningens viktigaste uppgifter är Skeppsholmen. Det samiska området ”Skeppsholmen” är en samisk holme mitt i Sveriges djupaste insjö Hornavan med ett stort antal gamla samiska byggnader av olika slag. Det är som ett samiskt Skansen. Eller rättare sagt det var...

Det som var en idyllisk plats med historiska samiska byggnader har förvandlats till skövlat område. Någon eller några har gått runt med motorsåg och kapat det som går att kapa. Kåtadörrar har sparkats in. Det finns inte en samisk kåta eller byggnad som inte förstörsts på något sätt. En kåta eldades till och med upp och gå inte längre att restaurera. Nu är Skeppsholmen mer som ett minnesmärke över våld och rasism mot samer!

Eftersom lagar om Hatbrott och Brott med rasistiska inslag är skrivna för södra Sverige så räknas våldsförstörelsen i Arjeplog inte in som ett rasistiskt dåd. Arvidsjaurspolisens nedlagda förundersökning har i stället klassats som förstörelse av egendom och kommer inte att ingå i Sveriges statistik över rasistiska brott.


Beklagligt är bara att Skeppsholmen bara är en i raden av samiska områden som förstörts genom vad som offentligt kallas "vandalism". Brott mot samerna ingår inte ens i statistiken. Hur ska man då säga att det finns ett behov av att bekämpa dessa brott?

0 kommentarer: