Diskriminering mot samer är statligt sanktionerad enligt DO

I en artikel i Svenska Dagbladet menar nu Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna (DO) att diskriminering mot samer är ett ”resultat av en statligt sanktionerad diskriminering”.


DO menar vidare att ”diskriminering handlar till stor del om att redan befintliga konventioner, lagar och principer inte efterlevs”

DO:s lösning är att det krävs är ”definiera och säkerställa rättigheter som samer redan har och som är skyddade i internationell rätt.

Du kan läsa mer om DO:s uttalande här.


Källa: Svenska Dagbladet

0 kommentarer: