Allt hänger på Sametinget!

Verddeviessu bedrivs under 2010 som ett projekt för att bygga upp ett center som arbetar mot diskriminering av samer. Verksamheten planeras att starta upp i full skala i januari 2011.


Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har fått ekonomiskt bidrag av Ungdomsstyrelsen, samtliga landsting från Jämtland och norrut, samt från ett stort antal kommuner i hela Sameområdet från Dalarnas län till Norrbottens län.


Ytterligare kommuner ansluter sig till projektet varje vecka. Denna vecka har Bergs kommun i Jämtland beslutat att stödja projektet. Ytterligare kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län har aviserat att de kommer att stödja projektet.


Men, alla har gett bidrag under förutsättning att Sametinget stödjer projektet. Sametingets kulturråd avgör frågan den 9-10 mars 2010. Blir det inga pengar från Sametinget så blir det inga pengar från någon annan heller. Resultatet kan då bli att det helt enkelt inte blir någon stadigvarande verksamhet mot diskriminering och intolerans mot samer.


Sametingets styrelseordförande Sara Larsson har i dag gått ut i norrländsk massmedia och uttalat om diskriminering och intolerans "Det handlar om komplicerade och kanske svåra frågor, men vi får inte väja för dem. Någon genväg till ett tolerant samhälle finns inte, konstaterar Sara Larsson". Nästa vecka får vi veta vad Sametingets styrelseordförandes ord betyder?

Foto: Sametinget

0 kommentarer: