Vägverket bör få pris för sin insats mot samerasism

Vägverket har gjort flera insatser för att motverka rasism mot samerna. I Kiruna lyckades Vägverket bra. Kiruna kommer från det samiska ordet Giron som betyder fjällripa. De samiska vägskyltarna Giron (Kiruna) vid infarterna till Kiruna målades över eller förstördes gång på gång under lång tid. Men, Vägverket gav inte upp. Så fort en samisk vägskylt förstördes så satte Vägverket upp en ny. Det gav resultat. Så, nu står de samiska vägskyltarna orörda. Åtminstone just nu….

Vägverket Norr borde få något anti-rasistiskt pris!

0 kommentarer: