SOS-Rasism polisanmäler Skogsägarförening för rasism mot samer

Rörosbygdens skogsägarförening, Norge, har i en skrivelse till norska regeringen hävdat att Rörossamerna är för intelligenta för att vara samer eller urfolk.

Ordförande för Rörosbygdens skogsägarförening säger också att en statlig utredning bör gentesta sydsamer om de verkligen är urfolk ”Vi som bor i samme bygda som disse menneskene har selvfølgelig store problemer med å akseptere at de tilhører en urbefolkning---. Disse urmenneskene driver i dag en ren industrialisert reindrift---. Gen-tester bør fremskaffes.”

SOS-Rasism i Sør-Trøndelag, Norge, polisanmälde Rörosbygdens skogsägarförening för brott mot rasismlagstiftningen i Norge. I tillägg anmälde SOS-Rasism även skogsägarföreningen till norska DO. SOS-Rasism uttalade i polisanmälan "Sør-Trøndelag SOS Rasisme mener denne uttalelsen er klart krenkende mot samer, ved å hevde i klartekst at samer ikke kan ha høy intelligens og universitetsutdannelse."

Det finns många förutfattade meningar om samer. Det är inte unikt för Norge. Det finns även i norra Sverige. Frågan är hur man kommer tillrätta med förutfattade meningar?

Vi bedriver information om samerna för att motverka rasism. Information och kunskapsförmedling är ett sätt att komma tillrätta med förutfattade meningar. Det är just okunskap som föder rasism och förutfattade meningar.

Mer om saken kan du läsa i adressa.nohttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif och där lämna dina egna kommentarer vad du tycker. Sametingspresidenten Egil Olli trodde först att det var ett skämthttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif före han förstod att Rörosbygdens skogsägarförening menade allvar. Mer om SOS-Rasism i Norge och polisanmälan kan du läsa härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif.


Källa: www.adressa.nohttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif

0 kommentarer: