Är Sveriges historia oväsentligt för hur diskriminering uppkommit i Sverige

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2010 menat att regeringens samepolitik är diskriminerande och följer diskriminerande strukturer.

Nu går Jacob Rennerfelt och Håkan Eriksson till motattack. De är författare till boken ”Folkhemmets balkanisering – diskrimineringskulturens baksida”.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 12 januari 2010 menar de att DO har en ”märklig fixering vid historiska oförätter, vilket anses motivera särskilda privilegier till vissa grupper.” De menar till och med att ” samerna över tid vunnit på koloniseringen? Istället för en tillvaro som naturfolk, dömt till evig renskötsel har samerna fått ta del av frihet, jämlikhet, demokrati och ekonomsikt välstånd. Det är svårt att se hur samerna skulle ha förlorat på att vara svenskar”.

Rennerfelt och Eriksson anser att frågan om kolonisering är oväsentlig, eftersom "samerna över tid vunnit på koloniseringen". Ja, exakt så resonerar Jan Myrdal och kommunisterna i Kina om den kinesiska kolonisationen och brutala förtrycket av urfolken tibetaner och uighurer. Visst har det skett saker mot urfolkens vilja, men kolonisatören har ju givit dem ett bättre liv. Tråkigt att urfolken inte förstår det själva!


Du kan läsa artikeln i sin helhet här.


Källa: Svenska Dagbladet

0 kommentarer: