Hot om massaker på samer

På internetforumet www.4chan.org publicerades i januari 2010 hot om massaker mot alla samiska skolungdomar som går på ett gymnasium i Tromsö, Nordnorge. Hela gymnasieskolan stängdes omedelbart och alla elever skickades hem. På internetforumet fanns ett bildkollage med bild på gymnasiet, karta över Tromsö, vapen som skulle användas och ”massakerns måltavla” var det samiska folket.


Hotet visar hur viktigt det är med förebyggande arbete i skolor om diskriminering och rasism.

Här kan du läsa mer och mer!

0 kommentarer: