Samebarn utsatta för mobbing och rasism

I den nordnorska tidningen Altaposten utalas att samebarn blir ”grovt mobbade på skolan”. Mobbingen sker såväl verbalt som genom hot och fysiskt våld. Rektorn för skolan säger i Altaposten ”Jeg tror at samiske barn på Alta ungdomsskole ofte har en vanskeligere livssituasjon og skolesituasjon enn andre norske barn. De går på en norsk skole i et norsk samfunn.”

Mobbing som grundar sig på ett rasistiskt tänkande eller utifrån rasistiska utgångspunkter måste vi komma tillrätta med. Barns beteenden speglar oftast föräldrars och omgivningens värderingar. Rasistisk mobbing i skolan är således större än bara ett problem i skolan. Det är ett samhällsproblem. Det är bara värre när rasismen kommer till uttryck i barns beteenden.

Rektor, skola och föräldrar har ett stort ansvar för vad som händer i skolan. Men, eftersom det är ett samhällsproblem så har även samhällets institutioner från lokala myndigheter till riksdag ett ansvar.

Du kan läsa mer om saken härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif.

0 kommentarer: