Administrativa beslut kan understödja rasism mot samer!

Arjeplogs sameförenings kåta brändes ner av rasister. Samtidigt så gick rasisterna lös på alla andra samiska byggnader i området med motorsåg och annat. Nu vill Arjeplogs sameförening återuppbygga kåtan och sökte byggnadslov. Byggnadslovet beviljades av kommunen eftersom byggnadslov fanns på den nerbrända kåtan och det var endast fråga om återuppbyggnad. Men, nu inleder Länsstyrelsen i Norrbotten överprövning av kommunens tillstånd. Länsstyrelsen anser att kåtan hotar strandskyddet.

Vi på Verddeviessus undran är om inte länsstyrelsen därmed understödjer rasistbrott. Nu vet samehatare att om man förstör samiska byggnader som ligger nära fjällsjöar så kanske de inte får återuppbyggas?

0 kommentarer: