Diskrimineringsombudsmannen (DO) menar att Sverige diskriminerar samerna

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2009 mot regeringens samepolitik och kallat den diskriminerande.


DO skriver i SvD ”Diskrimineringen av samer är allvarlig och det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv.”

Som ett exempel på diskriminering tar DO upp återlämnande av kranier till urfolk. Sverige har återlämnat en stor mängd kranier till urfolk världen över. Dock inte till samerna. Detta menar DO är en typisk svensk dubbel agenda. Sverige försvarar ” försvarar förtryckta grupper, minoriteter och urfolk i enlighet med internationell rätt. Den kampen tycks inte omfatta samerna.”

DO säger vidare ”Sverige erkände visserligen samernas status som urfolk 1977, men erkännandet har tyvärr inte gjort några betydande avtryck i den svenska samepolitiken. Än idag är Sveriges ambitionsnivå låg. Sverige har inte, till skillnad från Norge, ratificerat den viktigaste internationella konventionen om urfolks rättigheter.”

Ett resultat av Sveriges diskriminering av samerna är, enligt DO, att ”De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut”.

Frågan är om inte Sverige bör tillsätta en statlig utredning för att lägga allt tillrätta? Svenska regeringen bad 1999 samerna om ursäkt. Är det inte dags att fylla ursäkten till samerna med ett innehåll? I annat fall blev det bara en ursäkt med tomma ord!


Du kan läsa hela artikeln här.

Källa: Svenska Dagbladet

0 kommentarer: