Norska regeringen tar rasism mot samerna på allvar

Polismyndigheten i Nordnorge har varnat för att konflikter mellan bönder och renskötande samer kan leda till ökad rasism mot hela den samiska folkgruppen. Konflikterna har dessutom ökat de senaste åren.

Norska regeringen tog dock konflikterna på allvar. Lantbruks- och Matminister Lars Peder Brekk anlände till staden Alta i Nordnorge för att mäkla mellan bönder och renskötande samer. Som minister kallade han dessutom in alla höga potentater som landshövding och myndigheter för att lösa konflikterna.

Det är bra att det även finns regeringar som vill agera mot rasism mot samerna.


Foto: Torbjørn Tandberg för norska regeringen

Minister Lars Peder Brekk

0 kommentarer: