Samisk fiskerätt blir fall för DO

Samisk kvinna från Storuman och suppleant i Sametinget anmäler Länsstyrelsen i Västerbotten för diskriminering. Bakgrunden är att av alla samer har rättigheter till land och vatten enligt renskötsellagen. Men, endast renskötande samer får utöva de samiska rättigheterna. När samekvinnan särskilt sökte om husbehovsfiske hos länsstyrelsen blev hon nekad. I anmälan menar hon att länsstyrelsens beslut är diskriminerande mot henne därför att hon inte är renskötare.

Läs mer här

Källa: Sveriges Radio P4 Västerbotten

0 kommentarer: