Rasister brände ner samisk kåta

Arjeplogs sameförenings kåta på Skeppsholmen brändes ner av okända. Samtidigt sparkades dörrar till andra kåtor in och någon gick lös med motorsåg på en stolpbod (Njalla). Sameföreningen polisanmälde saken och polisen lade ner förundersökningen. Att samiska byggnader förstörs av personer som inte gillar samer är inget nytt. Det händer varje år. Det märkliga är att polisen inte diarieförde polisanmälan som ett hatbrott. Hatbrott existerar inte i Brottsbalken. Det är polisens eget samlingsnamn på brott som begås av rasistiska motiv. Det är alltså motivet till brottet som avgör om brottet skall räknas som hatbrott eller inte. Att någon bränner upp samiska kåtor innebär, enligt polisen, inte att motivet är hat mot samerna.

0 kommentarer: