Samerasism skapar problem för sameförening

Arjeplogs sameförening har under 50 år haft kåtor på en liten holme ”Skeppsholmen” vid Sveriges djupaste sjö Hornavan. Under senaste året har en kåta bränts ner och andra samiska byggnader förstörts. Nu vill Arjeplogs sameförening återuppbygga kåtan och sökte byggnadslov. Byggnadslovet beviljades av kommunen eftersom byggnadslov fanns på den nerbrända kåtan och det var endast fråga om återuppbyggnad.

Men, så enkelt var det inte. Nu lägger sig Länsstyrelsen i Norrbotten i saken. Biologen Lena Bondestad vid länsstyrelsen har beslutat att inleda överprövning av kommunens byggnadstillstånd. Anledningen är att den återuppbyggda kåtan ligger för nära fjällsjön Hornavan och strandskyddet hotas.

Så var det med den saken. Samiska kåtor får inte ligga förr nära fjällsjöar!

Sameföreningen i Arjeplog undrar nu hur man ska göra. Måste man nu riva alla andra kåtor på den lilla holmen? Till saken hör att holmen är bara 100 meter bred.

0 kommentarer: