Nytt norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde

Länsstyrelsen i Norrbottens län ordnar i dag, torsdagen den 4 mars 2010, ett seminarium i Luleå om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Syftet är att bilda ett norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde. Anledningen är att Länsstyrelsen i Norrbottens län är oroad över den allt mer ökade rasismen mot bl.a. samer.


Seminariet är ett samarbete med Forum för levande historia och en uppföljning av manifestationerna på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2010. Seminariet aktualiserar de tankar som 1900-talets största folkmord i Europa väckte och fortfarande väcker.


Verddeviessu ser det angeläget att landshövdingen och Norrbottens kommunalråd tillsammans med företrädare för myndigheter, organisationer och skolan arbetar för ett tolerant samhälle som lever upp till respekt för mänskliga rättigheter. Verddeviessu menar att det är en fråga som alltid ligger på de högst ansvariga politikerna. Samepolitiker och de norrbottniska politikerna får inte lämna plats vare sig för främlingsfientliga eller samefientliga krafter i vårt samhälle enligt Verddeviessu.


Verddeviessu ser det positivt att Sametinget högt prioriterar seminariet med att sända tingets styrelseordförande Sara Larsson till seminariet i Luleå.


Verddeviessu välkomnar Länsstyrelsens initiativ att bilda ett norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde.

0 kommentarer: