DO menar att regeringens samepolitik är ett brott mot mänskliga rättigheter

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna (DO) menar i en artikel i Svenska Dagbladet att ”Regeringens förda politik och förestående förslag till lagstiftning kränker samers mänskliga rättigheter och strider mot Sveriges grundlag och Europakonventionen.”


DO:s lösning är att det krävs ”en politik som river de hinder som samer stöter på i sin vardag”.

Du kan läsa mer om DO:s uttalande här.


Källa: Svensk Dagbladet

0 kommentarer: