Verddeviessu utökar sin verksamhet 2011

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige.

Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse utrett och nu beslutat lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder.

Förslaget kommer att behandlades vid Verddeviessus årsmöte 2011 och innehåller utökad styrelserepresentation med samer från Norge, Finland och Ryssland förutom Sverige.


1 kommentarer:

Galaxa sa...

"Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll" "Tillslutning"? Det är väl anslutning eller tillströmning som menas. Tillsluta är det väl ingen som vill...;-)