Självmord högst bland samisk ungdom


Sametinget i Norge har nyligen utkommit med senaste statistiken för samer i rapporten ”Samiska tal berättar”. Rapporten gäller för samer i Norge. Motsvarande statistik saknas för samer i Sverige, Finland och Ryssland.

Rapporten konstaterar att generellt finns det en högre självmordsdödlighet bland samer än bland övrig befolkning. Vidare konstateras att det finns en särskild hög risk för självmord bland samisk ungdom och yngre vuxna samer (15-24 år). Omkring 30 % av alla samiska självmord utfördes i denna åldersgrupp med 3,5 gånger högre dödlighet bland unga män än för kvinnor.

På den andra sidan konstateras att självmord bland renskötande samer inte är högre än bland den övriga norska befolkningen. Det är således unga samer utanför renskötseln som drabbas högst av självmord.

En högre självmordsstatistik för urfolk har också konstaterats på andra håll i världen som i USA, Kanada och Grönland.

Det har inte bedrivits någon forskning om orsakerna till den högre självmordsstatistiken för samer. Vid en konferens i Karasjok, Nordnorge, nyligen uttalades av flera forskare att utanförskap, diskriminering och rasism som leder till identitetsproblem kan vara en sannolik orsak. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om samisk statistik i sin helhet för år 2009 kan du läsa här.

0 kommentarer: