Sveriges Radio har inlett ny serie om tvångsförflyttning av samer

En ny serie har startat i Sveriges Radio om tvångsförflyttningen av nordsamer för 80 år sedan och vilka konsekvenser det fortfarande har i dag. Sveriges Radios reporter David Rydenfalk tar oss med till Sameland och berättar om flyttning av samer med tvång till sydsamiskt område. En tvångsförflyttning av svenska staten som fortfarande i dag har gett upphov till rättstvister, polisanmälningar och anmälningar till såväl JO som DO.

Sveriges Radios serie pågår fram till den 20 december 2010.

Läs mer.

Källa: SR Sameradion

0 kommentarer: