Nytt Center mot diskriminering av kustsamer öppnas 2011

Enligt vad Verddeviessu erfar kommer ett nytt center mot diskriminering att öppnas i Umeå under 2011. Det har aldrig funnits någon antidiskrimineringsbyrå i Umeå. Detta trots att Umeå räknas som en av de största städerna i Norrland. Centret kommer att inrikta sig på att motverka diskriminering i Umeå och längst norrlandskusten. Centret kommer dock inte att inrikta sig mot diskriminering av samerna eller rasism mot samer. I stället kommer centret att vara öppet för alla som bor i Umeå och längst södra norrlandskusten. I det inbegriper naturligtvis den samiska befolkningen.

Verddeviessu kommer dock att försöka hitta samarbetsformer för att tillvarata de samer som bor vid kusten och den sydsamiska befolkningen.

0 kommentarer: