Samiska föräldrar blir mordhotade

Samepolitikern Geir Tommy Pedersen har i en intervju i norska sameradion denna vecka beskrivit en mycket tuff vardag för barn som vill lära sig samiska. Han säger ”Strukturell mobbing och bojkott av barn som har valt samiska på skolan. Mordhot mot vuxna” och fortsätter ”Jag kan gå så långt som att berätta att jag själv upplevt flera former av mordhot bara därför att jag önskat en trygg samisk vardag för mig, min familj och andra samiska barn”.

Enligt FN:s Barnkonvention är det ett urfolksbarns mänskliga rättigheter att kunna välja sin kultur och sitt språk. Men ibland hänger inte mänskliga rättigheter och praxis ihop!

Läs mer

Källa: NRK Sámi radio

0 kommentarer: