Verddeviessu goes Sápmi

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige. Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse beslutat utreda och lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder. Utredningsförslaget kommer att behandlas på nästa styrelsemöte för Verddeviessu, det vill säga den 7 december 2010.

0 kommentarer: