Politiker uttalar sig om högre frekvens av självmord bland samebarn

Politikern och gruppledaren Aud Helene Marhtinsen i det norska Framskrittspartiet, (Framstegspartiet), säger till norska Sameradion att ”Grunden till självmord i det samiska samhället är att samiska föräldrar har pressat sina barn att välja samiska språket på skolan och att föräldrarna pressar sina barn att vara samer”.

Till grund för sitt uttalande hänvisar Framstegspartiets politiker till Sametingets nyligen framlagda statistik om ökat antal självmord bland samisk ungdom. (Om Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer uttalar inte något om grunderna orsakerna för förhöjd självmordsdödlighet bland samer. Det saknas även forskning på området. Dock har flera forskare antagit att orsakerna till högre självmord bland samer har orsaker i diskriminering, rasism och utanförskap. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer här.

Källa: NRK Sameradio

0 kommentarer: