Samer nekades tillträde

En Sametingsledamot och hans bror besökte nyligen ett uteställe i staden Bergen. De stoppades av vakten och nekades att få komma in. Anledningen var att var, enligt vakten, att utestället har som klädpolicy att inte släppa in folk med uniform. Enligt vakten är samedräkt att jämställa med uniform. Så, nu vet vi det!

Det ska tilläggas att ett uteställe kan ha vilken klädespolicy de vill. Dock får inte policyn vara så att den inriktar sig mot en etnisk grupp utan skall vara lika för alla. En klädespolicy får således inte vara diskriminerande. En näringsidkare kan således inte neka inträde till alla som bär samedräkt. Då blir det diskriminering. Dock är det synnerligen tveksamt att jämställa en samedräkt med militär- eller polisuniform.

Läs mer

Källa: BT

0 kommentarer: